TGIF. Mountain biking solo at Bradbury Mountain State Park. #maine